5 ศูนย์สร้างครัวชุมชนและเครือข่าย ฝ่าวิกฤตโควิด-19

‘คนไร้บ้าน’ คือ ประชากรกลุ่มเปราะบาง ในวิกฤตโควิด-19
‘ความมั่นคงทางอาหาร’ ในชุมชน ช่วยคนกลุ่มนี้ให้มีสุขภาวะที่ดีได้

ชวนรู้จัก 5 ศูนย์ ‘ครัวชุมชน’  ช่วย ‘คนไร้บ้าน’ ช่วงโควิด-19
– ศูนย์คนไร้บ้านพูนสุข จ.ปทุมธานี
– ศูนย์คนไร้บ้านสุวิทย์ วัดหนู กรุงเทพฯ
– ศูนย์คนไร้บ้านเตื่อมฝัน จ.เชียงใหม่
– ศูนย์คนไร้บ้านโฮมแสนสุข จ.ขอนแก่น
– จุดประสานงานอาสาสมัครคนไร้บ้าน จ.กาญจนบุรี

เพราะ…ทุกชีวิตมีค่า สสส. สานพลัง ภาคีเครือข่าย ส่งเสริมให้ ‘คนไร้บ้าน’  มีรายได้ พึ่งพาตัวเอง และใช้ชีวิตร่วมกับคนในชุมชนและสังคมได้

จำนวนดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ