กิจกรรมที่ 4

กิจกรรมที่ 4. ขอเชิญชวนชาวเจ้าท่า เข้าร่วมประรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 โครงการวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบ อาคารสำนักงานกรมเจ้าท่า ในวันที่ 17 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 กรมเจ้าท่า

วันที่:06 พฤศจิกายน 2556

เข้าชม:

Post View : 9

ข้อมูลโดย: Super User

แบบประเมินความพึงพอใจ