รายงานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน จากการประชุมสัมมนาโครงการครั้งที่ 3 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการขุดลอกเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูทะเลสาบสงคราตอนล่าง

วันที่:21 ตุลาคม 2556

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ