3 เเนวทางลดพฤติกรรมเนือยนิ่งช่วงตัวติดบ้าน

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

จตจำนงของผู้บริหาร

34. เนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

35. เการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

32. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ