โครงการเยาวชนรักษ์น้ำรุ่นที่ 28 แม่น้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการเยาวชนรักษ์น้ำรุ่นที่ 28 แม่น้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และกิจกรรมการมอบสิ่งของ “รักษ์น้ำ คลายหนาว เพื่อน้อง”

กรมเจ้าท่า โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม จัดโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 28 แม่น้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 15 มกราคม 2557 เวลา 08.00-16.30 น. ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่  15/01/2557 เวลา 08.00 – 16.30 น. หอประชุมที่ว่าการอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กำหนดการ

วันที่:18 มกราคม 2557

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ