กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557

ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ร่วมกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2557 ด้วยการทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

วันที่ 10/01/2557 เวลา 07.00 – 16.00 น.  ณ ลานหน้าอาคาร 1 กรมเจ้าท่า

หมายเหตุ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทร 0 2233 1311-8 ต่อ 280,285

กำหนดการ
โปรเตอร์เชิญชวนร่วมกิจกรรมปีใหม่ 2557

วันที่:18 มกราคม 2557

เข้าชม:

Post View : 4

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ