ปี 2556

24 ก.ย. 56 โครงการจัดซื้อเชื้อเพลิงจำนวน 2 รายการ จำนวน 205,000 ลิตร (เรือสาครวิชัย จ.สมุทรปราการ)
24 ก.ย. 56 โครงการจัดซื้อเชื้อเพลิงจำนวน 2 รายการ จำนวน 160,000 ลิตร (ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ)
23 ก.ย. 56 โครงการ จ้างเหมาขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ณ สำนักงานเจ้าท่าสาขาขอนแก่น
20 ก.ย. 56
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์ควบคุมสมุทรเขต (เขาบ่อยา)
17 ก.ย. 56
โครงการจัดซื้อเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ จำนวน 136,000 ลิตร (ปั๊มภายในกรมฯและปั๊มน้ำมันฯ จ.สมุทรปราการ)
17 ก.ย. 56
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ปีงบประมาณ 2557
17 ก.ย. 56
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณกรมเจ้าท่า ปีงบประมาณ 2557
12 ก.ย. 56
โครงการจัดซื้อเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ จำนวน 13,000 ลิตร (ปั๊มภายในกรมและปั๊มน้ำมันฯ จ.สมุทรปราการ)
5 ก.ย. 56
โครงการจ้างเหมาซ่อมทำระบบสายเมนไฟฟ้าเข้าอาคาร คสล. สูง 6 ชั้น จำนวน 1 งาน
22 ส.ค. 56

โครงการจัดซื้อเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ จำนวน 16,000 ลิตร (ปั๊มภายในกรม)

วันที่:16 มีนาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ