ปี 2556

 

7 14 พ.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดหาระบบสื่อสารและสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาระบบวงจรปิดเพิ่มเติมแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6 8 พ.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด และตู้ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5 4 พ.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่าเทียบเรือบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว (ท่าน้ำนนทบุรีและท่าน้ำบางศรีเมือง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4 28 ต.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่าเทียบเรือบริเวณแหลมหิน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 22 ต.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตท่อส่งดิน และทุ่นรองรับท่อส่งดินใช้กับเรือขุดหัวสว่าน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 2 ต.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำสงขลา (ร่องใน) จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1
2 ต.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำทางเข้าท่าเรือกรุงเทพฯ ร่องที่ 2 จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ
วันที่
เรื่อง
110 30 ก.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเขื่อนป้องกันตลิ่งพังประจำปี 6 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
109 30 ก.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำนราธิวาส (Sand By Passing) จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
108 30 ก.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำสมุทรสาคร ีจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
107 30 ก.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำสายบุรี (Sand By Passing) จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
106 30 ก.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำบริเวณหาดทรายแก้ว (Sand By Passing) จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
105 30 ก.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำระนอง ีจังหวัดระนอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
104 30 ก.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำปัตตานี ีจังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
103 30 ก.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำไม้แก่น (Sand By Passing) จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
102 30 ก.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำบริเวณชายหาดบ้านบ่ออิฐ (Sand By Passing) จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
101 30 ก.ย. 56 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำท่ากระจาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
100
27 ก.ย. 56
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อท่อ PE(HDPE) และทุ่นสำหรับท่อน้ำ PE(HDPE) สำหรับเรือเจ้าท่า ข.1, เรือเจ้าท่า ข.37 และเรือเจ้าท่า ข.39 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
99
27 ก.ย. 56
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
98
27 ก.ย. 56
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ท่าเทียบเรือน้ำลึกปากบารา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
97
27 ก.ย. 56
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำป่าสัก บริเวณวัดร้อยไร่ ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
96
27 ก.ย. 56
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ เพื่อรองรับระบบใบเสร็จรับเงิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
95
27 ก.ย. 56
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำบ้านดอน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
94
27 ก.ย. 56
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ แม่น้ำชี ตำบลธาตุน้อย และตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่อนใน จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
93
27 ก.ย. 56
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ แม่น้ำป่าสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
92
27 ก.ย. 56
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ แม่น้ำป่าสัก จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
91
27 ก.ย. 56
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ แม่น้ำชี ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
90
27 ก.ย. 56
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหัวขุดพร้อมฟัน สำหรับใช้กับเรือเจ้าท่า ข.23, เรือเจ้าท่า ข.25 และฟันหัวขุด สำหรับใช้กับเรือเจ้าท่า ข.17, เรือเจ้าท่า ข.23 และเรือเจ้าท่า ข.25 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
89 26 ก.ย. 56 เปลี่ยนแปลงประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 37 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
88 26 ก.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยานพาหนะเคลื่อนที่เร็วบนผิวน้ำ (Jetski) จำนวน 4 ลำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
87 26 ก.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนป้องกันทรายและคลื่นร่องน้ำปัตตานี จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
86
26 ก.ย. 56
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมเจ้าท่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
85 25 ก.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 37 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
84 23 ก.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 55 จำนวน 84 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
83 23 ก.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 123, เรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 124 และเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 125 จำนวน 3 ลำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
82 20 ก.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อท่อยางต่อท่อส่งดิน ใช้กับเรือขุดหัวสว่าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 นิ้ว และเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 นิ้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
81 19 ก.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปักหลักเขตควบคุมทางน้ำ 7,500 หลัก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
80 19 ก.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตท่อน้ำส่งดิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว , ท่อน้ำส่งดิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 นิ้ว และทุ่นสำหรับท่อน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว รวม 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
79 18 ก.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปั๊มขุด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทางดูด 16 นิ้ว และทางส่ง 14 นิ้ว พร้อมติดตั้ง สำหรับเรือเจ้าท่า ข.15 จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
78 18 ก.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อมอเตอร์ไฮดรอลิคขับเพลาหัวขุด ใช้กับเรือเจ้าท่า ข.23 พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
77 18 ก.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออะไหล่ปั๊มขุด ใช้กับเรือขุดหัวสว่าน ขนาดท่อส่งดิน 12 นิ้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
76 18 ก.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหมู่ 7 บ้านริมทะเล ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
75 9 ก.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงท่าเรือโดยสารในคลองแสนแสบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
74 5 ก.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือฝึกวิสูตรสาคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
73 26 ส.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงโป๊ะในแม่น้ำเจ้าพระยา 6 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
72 23 ส.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำคลองสน จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
71 22 ส.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวิทยุประจำที่ ขนาด 50 วัตต์ จำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
70 22 ส.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ แม่น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
69 21 ส.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ แม่น้ำลาว จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส
68 21 ส.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 201 จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
67 21 ส.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ แม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
66 21 ส.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาพักผู้โดยสารและปรับปรุงโป๊ะเทียบเรือ ท่าเรือสะพานพระราม 7 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
65 21 ส.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ แม่น้ำชี จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
64 21 ส.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ ร่องน้ำควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
63 21 ส.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ แม่น้ำอิง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส
62 19 ส.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า 802 จำนวน 38 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
61 19 ส.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 803 จำนวน 57 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
60 19 ส.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ ร่องน้ำคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
59 19 ส.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 213 จำนวน 143 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
58 19 ส.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังคลองทราย บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
57 19 ส.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมโครงสร้างบางส่วนสะพานข้ามคลองระหว่างศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กับวัดบางนาเกรง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
56 19 ส.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำป่าสัก บริเวณวัดตะโหนด ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
55 14 ส.ค.56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณปากร่องน้ำคลองท่าเสม็ด ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
54 14 ส.ค.56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 154, เรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 156 และเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 159 รวม 119 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
53 14 ส.ค.56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ แม่น้ำมูล จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
52 14 ส.ค.56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่าเรือสาธารณะในภูมิภาคประจำปี 5 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
51 14 ส.ค.56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลักเทียบเรือสาครวิสัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
50 8 ส.ค.56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำยม บริเวณเขตเทศบาลตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
49 6 ส.ค.56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 216 จำนวน 56 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
48 1 ส.ค.56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำน่าน บริเวณ ตำบลวังกรด อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
47 26 ก.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ 3 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
46 26 ก.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง แม่น้ำลี้ ตำบลเหล่ายาวและตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
45 26 ก.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนกันคลื่น ร่องน้ำสงขลา จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
44 24 ก.ค.56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเด่นสุทธิ จำนวน 51 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
43 16 ก.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ย.1, เรือเจ้าท่า ย.101 และเรือเจ้าท่า ย.2 รวม 107 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
42 16 ก.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมเจ้าท่าทางสื่อโทรทัศน์และวิทยุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
41 16 ก.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำยม บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
40 16 ก.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำปรับปรุงไฮดรอลิค ของเรือเจ้าท่า ข.25 จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
39 11 ก.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลักไฟขอบร่อง พร้อมอุปกรณ์เครื่องหมายการเดินเรือ (โครงการที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
38 11 ก.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลักไฟนำ หลักไฟขอบร่อง หลักไฟปลายสันเขื่อน และหลักไฟแสดงที่หมายอันตรายพร้อมอุปกรณ์เครื่องหมายการเดินเรือ (โครงการที่ 1) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
37 5 ก.ค.56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังบริเวณแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 1 (บ้านท่าแห) ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
36 4 ก.ค.56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
35 4 ก.ค.56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.29 และเรือเจ้าท่า 229 จำนวน 72 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
34 4 ก.ค.56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.45 และเรือเจ้าท่า 245 จำนวน 53 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
33 3 ก.ค.56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า 30 จำนวน 29 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
32 25 มิ.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบสื่อสารเพื่อป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล (GMDSS) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
31 24 มิ.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง แม่น้ำยม บริเวณวัดแพร่แสงเทียน หมู่ที่ 1 ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 24 มิ.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.39 จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 18 มิ.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัย 24 หน่วย ศจป.ชลบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 18 มิ.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือฝึกสาครวิสัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 18 มิ.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างภายในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26 10 มิ.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำน่าน บริเวณบ้านพรหมพิราม เทศบาลตำบลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 10 มิ.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณกุโบร์ ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24 10 มิ.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำแม่กลอง บริเวณเทศบาลเมืองราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
23 6 มิ.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า 306 จำนวน 24 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 6 มิ.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า 303 จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
21 6 มิ.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า 304 จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
20 6 มิ.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.5 และเรือเจ้าท่า 25 รวม 56 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
19 5 มิ.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.301 จำนวน 78 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
18 5 มิ.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.401 จำนวน 30 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17
4 มิ.ย. 56
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.17 และเรือเจ้าท่า 217 รวม 57 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 30 พ.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจวัดระดับเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 27 พ.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารทะเบียนเรือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 15 พ.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำน้อย บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13 10 พ.ค.56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า 305 จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 1 พ.ค.56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณวัดเราะ ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 30 เม.ย.56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณบ้านหัวหาด ตำบลคลองฉนาก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 26 เม.ย.56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างสำนักงานเจ้าท่าในภูมิภาค 2 รายการ (ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 3 (ตรัง) อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 19 เม.ย.56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภายในกรมเจ้าท่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 19 เม.ย.56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (บริเวณพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7 2 เม.ย.56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องหยั่งน้ำหาความลึกชนิดมี 2 ความถี่ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6 28 มี.ค.56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ แขนยาวไม่น้อยกว่า 9 เมตร เครื่องยนต์ดีเซลกำลังไม่น้อยกว่า 164 แรงม้า จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5 27 มี.ค.56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 80 Kw พร้อมเครื่องยนต์ขับ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4 23 ม.ค.56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปักหลักเขตควบคุมทางน้ำ 11,200 หลัก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 17 ม.ค.56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือฝึกวิสูตรสาคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 7 พ.ย. 55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมเจ้าท่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1
2 ต.ค. 55
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภายในกรมเจ้าท่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่:16 มีนาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ