ปี 2556

 
ลำดับ
เรื่อง
ร่าง TOR
ร่าง
ประกาศ
ร่าง
เอกสาร
ราคา
กลาง
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดประกาศ
/ รับฟังคำวิจารณ์
200
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณวัดเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
24 ธ.ค. 56
27 ธ.ค. 56
199
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณ หมู่ 12 ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
24 ธ.ค. 56
27 ธ.ค. 56
198
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง เขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแบบหินทิ้ง บริเวณ หมู่ 13 บ้านท้องครก ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
24 ธ.ค. 56
27 ธ.ค. 56
197
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหมู่ที่ 2 3 7 และ 8 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
23 ธ.ค. 56
27 ธ.ค. 56
196
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ 5 ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
16 ธ.ค. 56
19 ธ.ค. 56
195
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
16 ธ.ค. 56
19 ธ.ค. 56
194
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำสะพานเทียบเรือ รวมบันไดสะพานและเบรคกันคลื่น 2 สะพาน (สมุทรปราการ สนร.) 1 แห่ง
13 ธ.ค. 56
18 ธ.ค. 56
193
ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ ลำน้ำกุดกุง จังหวัดยโสธร
12 ธ.ค. 56
17 ธ.ค. 56
192
ประกวดราคาซื้อเครื่องหาค่า พิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GNSS) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1 ชุด สำหรับงานจัดทำหมุดหลักฐานแผนที่ (1 ชุด มี Receivers 4 เครื่อง) ปีงบประมาณ 2557 ส่วนอุทกศาสตร์ สำนักวิศวกรรม กรมเจ้าท่า
12 ธ.ค. 56
17 ธ.ค. 56
191
ประกวดราคาซื้อเครื่องหยั่งน้ำหาความลึกชนิดความถี่เดียว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 ชุด
12 ธ.ค. 56
17 ธ.ค. 56
190
ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศแม่น้ำมูล (สาขาลำน้ำจักราช)
12 ธ.ค. 56
17 ธ.ค. 56
189
ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำโขงบริเวณสามเหลี่ยมทองคำถึงท่าเทียบเรือเชียงแสนแห่งที่ 2
12 ธ.ค. 56
17 ธ.ค. 56
188
ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ แม่น้ำเวฬุ จังหวัดจันทบุรี
12 ธ.ค. 56
17 ธ.ค. 56
187
ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำสะกอม (Sand By Passing) จังหวัดสงขลา
12 ธ.ค. 56
17 ธ.ค. 56
186
ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำนาทับ (Sand By Passing) จังหวัดสงขลา
12 ธ.ค. 56
17 ธ.ค. 56
185
ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
12 ธ.ค. 56
17 ธ.ค. 56
184
ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำกันตัง จังหวัดตรัง
3 ธ.ค.56
9 ธ.ค. 56
183
ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
3 ธ.ค.56
9 ธ.ค. 56
182
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
3 ธ.ค.56
9 ธ.ค. 56
181
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงโป๊ะในแม่น้ำเจ้าพระยา 8 แห่ง
3 ธ.ค.56
9 ธ.ค. 56
180
ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำทางเข้าท่าเรือกรุงเทพฯ ร่องน้ำที่ 2
3 ธ.ค.56
9 ธ.ค. 56
179
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำปิง บริเวณหมู่ 1 ตำบลเกาะตาล อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
29 พ.ย. 56
4 ธ.ค. 56
178
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์ เจ้าท่า 135 จำนวน 66 รายการ
25 พ.ย. 56
28 พ.ย. 56
177
ประกวดราคาการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ แขนยาวไม่น้อยกว่า 15 เมตร เครื่องยนต์ดีเซลกำลังไม่น้อยกว่า 164 แรงม้า จำนวน 6 คัน
25 พ.ย. 56
28 พ.ย. 56
176
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังคลองวัดโตนด บริเวณหมู่ 3 บ้านหนองคล้า ตำบลหนองคล้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
25 พ.ย. 56
28 พ.ย. 56
175
ประกวดราคางานจ้างสำรวจหยั่งน้ำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนอุทกศาสตร์ สำนักวิศวกรรม กรมเจ้าท่า
22 พ.ย. 56
26 พ.ย. 56
174
ประกวดราคาการจ้างเหมาก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือบริเวณวัดนิมมานรดี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 พ.ย. 56
21 พ.ย. 56
173
ประกวดราคาการจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์ เจ้าท่า 333 จำนวน 45 รายการ
1 พ.ย. 56
5 พ.ย. 56
172
ประกวดราคาซื้อทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือพร้อมอุปกรณ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 2.10 เมตร จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
21 ต.ค. 56
25 ต.ค. 56
171
ประกวดราคาซื้อทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือพร้อมอุปกรณ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
21 ต.ค. 56
25 ต.ค. 56
170
ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน)
25 ก.ย. 56
30 ก.ย. 56
169
ประกวดราคาซื้อทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือพร้อมอุปกรณ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 2.10 เมตร จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17 ก.ย. 56
20 ก.ย. 56
168
ประกวดราคาซื้อทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือพร้อมอุปกรณ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17 ก.ย. 56
20 ก.ย. 56
167
ประกวดราคาซื้อจัดหาระบบสื่อสารและเครือข่ายเพื่อพัฒนาระบบวงจรปิดเพื่อเติมแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3 )
17 ก.ย. 56
20 ก.ย. 56
166
ประกวดราคาซื้อระบบติดตามเรือสินค้าและเรือโดยสารในเขตท่าเรือเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3)
17 ก.ย. 56
20 ก.ย. 56
165
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ท่าเทียบเรือบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว (ท่าน้ำนนทบุรีและท่าน้ำบางศรีเมือง)
5 ก.ย. 56
9 ก.ย. 56
164
ประกวดราคาการจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ท่าเรือน้ำลึกปากบารา ปีงบประมาณ 2556
29 ส.ค. 56
2 ก.ย. 56
163
ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 ส.ค. 56
2 ก.ย. 56
162
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ระบบใบเสร็จ (ครั้งที่ 2)
23 ส.ค. 56
27 ส.ค. 56
161
ประกวดราคาซื้อหัวขุดพร้อมฟันหัวขุด สำหรับใช้กับเรือเจ้าท่า ข.23 , เรือเจ้าท่า ข.25 และฟันหัวขุดสำหรับใช้กับเรือเจ้าท่า ข.17 , เรือเจ้าท่า ข.23 และเรือเจ้าท่า ข.25
23 ส.ค. 56
27 ส.ค. 56
160
ประกวดราคาซื้อท่อ PE(HDPE) และทุ่นสำหรับท่อน้ำ PE(HDPE) สำหรับเรือเจ้าท่า ข.1 , เรือเจ้าท่า ข.37 และเรือเจ้าท่า ข.39
23 ส.ค. 56
27 ส.ค. 56
159
ประกวดราคาจัดหาระบบติดตามเรือสินค้าและเรือโดยสารในเขตท่าเรือเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (ครั้งที่ 2)
23 ส.ค. 56
27 ส.ค. 56
158
ประกวดราคาจัดหาระบบสื่อสารและสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาระบบวงจรปิดเพิ่มเติมแม่น้ำเจ้าพระยา (ครั้งที่ 2)
23 ส.ค. 56
27 ส.ค. 56
157
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเขื่อนป้องกันตลิ่งพังประจำปี 6 แห่ง
23 ส.ค. 56
27 ส.ค. 56
156
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำป่าสัก บริเวณวัดร้อยไร่ ตำบลท่าช้าง อำเภอคลองหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
23 ส.ค. 56
27 ส.ค. 56
155
ประกวดราคาพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนขยายเพิ่มเติมระบบที่เกี่ยวกับการขนส่งทางน้ำเพื่อรองรับระบบ Transport Single Window e-Logistics (ครั้งที่ 2)
23 ส.ค. 56
27 ส.ค. 56
154
ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ แม่น้ำป่าสัก จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 ส.ค. 56
26 ส.ค. 56
153
ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ แม่น้ำป่าสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 ส.ค. 56
26 ส.ค. 56
152
ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ แม่น้ำชี ตำบลธาตุน้อย และตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 ส.ค. 56
26 ส.ค. 56
151
ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ แม่น้ำชี ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 ส.ค. 56
26 ส.ค. 56
150
ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตท่อส่งดิน และทุ่นรับรองท่อส่งดิน ใช้กับเรือขุดหัวสว่าน
22 ส.ค. 56
26 ส.ค. 56
149
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 55 จำนวน 84 รายการ
16 ส.ค. 56
20 ส.ค. 56
148
ประกวดจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เพื่อรองรับระบบใบเสร็จรับเงิน
15 ส.ค. 56
20 ส.ค. 56
147
ประกวดราคาพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนขยายเพิ่มเติมระบบที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางน้ำเพื่อรองรับระบบ Transport Single Window e-Logistics (ครั้งที่ 2)  
9 ส.ค. 56
14 ส.ค. 56
146
ประกวดราคาจัดซื้อทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือพร้อมอุปกรณ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร จำนวน 6 ชุด (ครั้งที่ 2)  
9 ส.ค. 56
14 ส.ค. 56
145
ประกวดราคาจัดซื้อทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือพร้อมอุปกรณ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.10 เมตร จำนวน 6 ชุด (ครั้งที่ 2)  
9 ส.ค. 56
14 ส.ค. 56
144
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมเจ้าท่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
8 ส.ค. 56
13 ส.ค. 56
143
ประกวดราคาซื้อตามโครงการติดตั้งสถานีตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องช่วยการเดินเรือ DPGS บริเวณอ่าวไทยตอนบน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 ส.ค. 56
13 ส.ค. 56
142
ประกวดราคาการจัดซื้อยานพาหนะเคลื่อนที่เร็วบนผิวน้ำ (JETSKI) จำนวน 4 ลำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  
2 ส.ค. 56
6 ส.ค. 56
141
ประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 KW พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด และตู้ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า 1 ตู้  
2 ส.ค. 56
6 ส.ค. 56
140
ประกวดราคาจ้างเหมาผลิต ท่อน้ำส่งดินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว,ท่อน้ำส่งดินขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 14 นิ้ว และทุ่นสำหรับท่อน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว รวม 3 รายการ  
26 ก.ค. 56
30 ก.ค. 56
139
ประกวดราคาซื้อปั๊มขุด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทางดูด16 นิ้ว และทางส่ง 14 นิ้ว พร้อมติดตั้ง สำหรับเรือเจ้าท่า ข.15 จำนวน 1 ชุด  
26 ก.ค. 56
30 ก.ค. 56
138
ประกวดราคาซื้อท่อยางต่อท่อส่งดิน ใช้กับเรือขุดหัวสว่าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 นิ้ว และเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 นิ้ว  
26 ก.ค. 56
30 ก.ค. 56
137
ประกวดราคาซื้ออะไหล่ปั๊มขุด ใช้กับเรือขุดหัวสว่าน ขนาดท่อส่งดิน 12 นิ้ว  
26 ก.ค. 56
30 ก.ค. 56
136
ประกวดราคาซื้อมอเตอร์ไฮดรอลิคขับเพลาหัวขุด ใช้กับเรือเจ้าท่า ข.23 พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ตัว  
26 ก.ค. 56
30 ก.ค. 56
135
ประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำจืดจากทะเล จำนวน 2 เครื่อง  
26 ก.ค. 56
30 ก.ค. 56
134
ประกวดราคาการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหมู่ 7 บ้านริมทะเล ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
26 ก.ค. 56
30 ก.ค. 56
133
ประกวดราคางานจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำหาดทรายแก้ว (Sand by Passing) อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
25 ก.ค. 56
29 ก.ค. 56
132
ประกวดราคาจ้างเหมาปักหลักเขตควบคุมทางน้ำ 7,500 หลัก
25 ก.ค. 56
29 ก.ค. 56
131
ประกวดราคางานจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำสายบุรี (Sand by Passing) จังหวัดปัตตานี
25 ก.ค. 56
29 ก.ค. 56
130
ประกวดราคางานจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำสงขลา (ร่องใน) จังหวัดสงขลา
25 ก.ค. 56
29 ก.ค. 56
129
ประกวดราคางานจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำนราธิวาส (Sand by Passing) จังหวัดนราธิวาส
25 ก.ค. 56
29 ก.ค. 56
128
ประกวดราคางานจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำไม้แก่น (Sand by Passing) จังหวัดปัตตานี
25 ก.ค. 56
29 ก.ค. 56
127
ประกวดราคางานจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำบริเวณชายหาดบ้านบ่ออิฐ (Sand by Passing) จังหวัดสงขลา
25 ก.ค. 56
29 ก.ค. 56
126
ประกวดราคางานจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
25 ก.ค. 56
29 ก.ค. 56
125
ประกวดราคางานจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลร่องน้ำระนอง จังหวัดระนอง
25 ก.ค. 56
29 ก.ค. 56
124
ประกวดราคางานจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำปัตตานี จังหวัดปัตตานี
25 ก.ค. 56
29 ก.ค. 56
123
ประกวดราคางานจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25 ก.ค. 56
29 ก.ค. 56
122
ประกวดราคางานจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลร่องน้ำท่ากระจาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25 ก.ค. 56
29 ก.ค. 56
121
ประกวดราคางานจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำเข้าท่าเรือกรุงเทพฯ ร่องที่ 2 จังหวัดสมุทรปราการ
25 ก.ค. 56
29 ก.ค. 56
120
ประกวดราคาจัดหาระบบสื่อสารและสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาระบบวงจรปิดเพิ่มเติมแม่น้ำเจ้าพระยา  
11 ก.ค. 56
15 ก.ค. 56
119
ประกวดราคาจัดหาระบบติดตามเรือสินค้าและเรือโดยสารในเขตท่าเรือเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  
11 ก.ค. 56
15 ก.ค. 56
118
ประกวดราคาโครงการสถานีตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องช่วยการเดินเรือ DGPS บริเวณอ่าวไทยตอนบน  
28 มิ.ย. 56
2 ก.ค. 56
117
ประกวดราคาการจ้างเหมาก่อสร้างหลักเทียบเรือสาครวิสัย
26 มิ.ย. 56
1 ก.ค. 56
116
ประกวดราคางานจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 37 เครื่อง
26 มิ.ย. 56
1 ก.ค. 56
115
ประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 KW พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด และตู้ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า 1 ตู้
26 มิ.ย. 56
1 ก.ค. 56
114
ประกวดราคาการจ้างเหมาก่อสร้างศาลาพักผู้โดยสารและปรับปรุงโป๊ะเทียบเรือท่าเรือสะพานพระราม 7
26 มิ.ย. 56
1 ก.ค. 56
113
ประกวดราคาการจ้างเหมาซ่อมทำเรือวิสูตรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2556
26 มิ.ย. 56
1 ก.ค. 56
112

ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำ เรือยนต์ตรวจการณ์ เจ้าท่า 55 จำนวน 84 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 
20 มิ.ย. 56
24 มิ.ย. 56
111
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 154 , เรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 156 และเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 159 รวม 119 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
20 มิ.ย. 56
24 มิ.ย. 56
110
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่าเรือสาธารณะในภูมิภาคประจำปี 5 แห่ง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 มิ.ย. 56
24 มิ.ย. 56
109
ประกวดราคาซื้อทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือพร้อมอุปกรณ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.10 เมตร จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
20 มิ.ย. 56
24 มิ.ย. 56
108
ประกวดราคาซื้อทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือพร้อมอุปกรณ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
20 มิ.ย. 56
24 มิ.ย. 56
107
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่าเทียบเรือบริเวณแหลมหิน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 มิ.ย. 56
24 มิ.ย. 56
106
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมโครงสร้างบางส่วนสะพานข้ามคลองระหว่าง  ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กับวัดบางนางเกรง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 มิ.ย. 56
24 มิ.ย. 56
105
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงโป๊ะในแม่น้ำเจ้าพระยา 6 แห่ง ด้วยวิธีการทางอีเลกทรอนิกส์
20 มิ.ย. 56
24 มิ.ย. 56
104
ประกวดราคาจ้างเหมาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเขื่อนป้องกันตลิ่งพังประจำปี 6 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 มิ.ย. 56
24 มิ.ย. 56
103

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังคลองทราย บริเวณ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

20 มิ.ย. 56
24 มิ.ย. 56
102

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนกันทรายและคลื่นร่องน้ำปัตตานี จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

20 มิ.ย. 56
24 มิ.ย. 56
101
ประกวดราคาโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนขยายเพิ่มเติมระบบที่เกี่ยวกับการขนส่งทางน้ำเพื่อรองรับระบบ Transport Single Window e-Logistics  
7 มิ.ย. 56
11 มิ.ย. 56
100
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำน่าน บริเวณ ตำบลวังกรด อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
5 มิ.ย. 56
10 มิ.ย. 56
99
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 216 จำนวน 56 รายการ
31 พ.ค. 56
4 มิ.ย. 56
98
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 213 จำนวน 143 รายการ
31 พ.ค. 56
4 มิ.ย. 56
97
ประกวดราคาการจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการ์ณเจ้าท่า 201 จำนวน 20 รายการ
31 พ.ค. 56
4 มิ.ย. 56
96
ประกวดราคาการจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการ์ณเจ้าท่า 123, เรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 124 และเรือยนต์ตรวจการเจ้าท่า 125 จำนวน 3 ลำ
31 พ.ค. 56
4 มิ.ย. 56
95
ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงร่องน้ำชายฝั่งทเะล ร่องน้ำบริเวณหาดทรายแก้ว (Sand By Passing) จังหวัดสงขลา
31 พ.ค. 56
4 มิ.ย. 56
94
ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงร่องน้ำชายฝั่งทเะล ร่องน้ำสายบุรี (Sand By Passing) จังหวัดปัตตานี
31 พ.ค. 56
4 มิ.ย. 56
93
ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงร่องน้ำชายฝั่งทเะล ร่องน้ำสงขลา(ร่องใน) จังหวัดสงขลา
31 พ.ค. 56
4 มิ.ย. 56
92
ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงร่องน้ำชายฝั่งทเะล ร่องน้ำไม้แก่น (Sand By Passing) จังหวัดสงขลา
31 พ.ค. 56
4 มิ.ย. 56
91
ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงร่องน้ำชายฝั่งทเะล ร่องน้ำนราธิวาส (Sand By Passing) จังหวัดนราธิวาส
31 พ.ค. 56
4 มิ.ย. 56
90
ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงร่องน้ำชายฝั่งทเะล ร่องน้ำบริเวณชายฝั่งบ้านบ่ออิฐ (Sand By Passing) จังหวัดสงขลา
31 พ.ค. 56
4 มิ.ย. 56
89
ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงร่องน้ำชายฝั่งทเะล ร่องน้ำระนอง จังหวัดระนอง
31 พ.ค. 56
4 มิ.ย. 56
88
ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงร่องน้ำชายฝั่งทเะล ร่องน้ำปัตตานี จังหวัดปัตตานี
31 พ.ค. 56
4 มิ.ย. 56
87
ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงร่องน้ำบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
31 พ.ค. 56
4 มิ.ย. 56
86
ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงร่องน้ำชายฝั่งทเะล ร่องน้ำท่ากระจาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
31 พ.ค. 56
4 มิ.ย. 56
85
ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงร่องน้ำชายฝั่งทเะล ร่องน้ำคลองสน จังหวัดกระบี่
31 พ.ค. 56
4 มิ.ย. 56
84
ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำทางเข้าท่าเรือกรุงเทพฯ ร่องที่ 2 จังหวัดสมุทรปราการ
31 พ.ค. 56
4 มิ.ย. 56
83
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ C083
23 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
82
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเเรือเจ้าท่า 1303 จำนวน 54 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ C082
23 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
81
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ เจ้าท่า 803 จำนวน 57 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ C081
23 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
80
ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 37 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
17 พ.ค. 56
21 พ.ค. 56
79
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ย.1,เรือเจ้าท่า ย.101 และเรือเจ้าท่า ย.2 รวม 107 รายการ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
17 พ.ค. 56
21 พ.ค. 56
78
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า ๘๐๒ รวม ๓๘ รายการ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
17 พ.ค. 56
21 พ.ค. 56
77

ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ ร่องน้ำคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

10 พ.ค. 56
16 พ.ค. 56
76

ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ  ร่องน้ำควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

10 พ.ค. 56
16 พ.ค. 56
75

ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ  แม่น้ำอิง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

10 พ.ค. 56
16 พ.ค. 56
74

ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ  แม่น้ำลาว จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

10 พ.ค. 56
16 พ.ค. 56
73

ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ  แม่น้ำมูล จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

10 พ.ค. 56
16 พ.ค. 56
72

ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ  แม่น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

10 พ.ค. 56
16 พ.ค. 56
71

ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ แม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

10 พ.ค. 56
16 พ.ค. 56
70

ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ  แม่น้ำชี จังหวัดขอนแก่น,มหาสารคาม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

10 พ.ค. 56
16 พ.ค. 56
69.
ประกวดราคาการจ้างเหมาซ่อมทำเรือเด่นสุทธิ จำนวน 51 รายการ  
10 พ.ค. 56
16 พ.ค. 56
68.
ประกวดราคาจ้างเหมาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมเจ้าท่าทางสื่อโทรทัศน์และวิทยุ ปีงบประมาณ 2556  
2 พ.ค. 56
7 พ.ค. 56
67.
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงโป๊ะในแม่น้ำเจ้าพระยา 6 แห่ง C067
2 พ.ค. 56
7 พ.ค. 56
66.
ประกวดราคาจ้างเพื่อก่อสร้างหลักไฟขอบร่องพร้อมอุปกรณ์เครื่องหมายการเดินเรือ (โครงการที่ 2) C066
2 พ.ค. 56
7 พ.ค. 56
65.
ประกวดราคาจ้างเพื่อก่อสร้างหลักไฟนำ หลักไฟอบร่อง หลักไฟปลายสันเขื่อน และหลักไฟแสดงที่หมายอันตรายพร้อมอุปกรณ์เครื่องหมายการเดินเรือ (โครงการที่ 1 )
2 พ.ค. 56
7 พ.ค. 56
64.
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลักเทียบเรือสาครวิสัย
26 เม.ย. 56
1 พ.ค. 56
63.
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำปรับปรุงระบบไฮดรอลิค ของเรือเจ้าท่า ข.25 จำนวน 9 รายการ  
26 เม.ย. 56
1 พ.ค. 56
62.
ประกวดราคาการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำยม บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
26 เม.ย. 56
1 พ.ค. 56
61.
ประกวดราคาการจัดซื้อยานพาหนะเคลื่อนที่เร็วบนผิวน้ำ (JETSKI) จำนวน 4 ลำ พร้อมอุปกรณ์  
26 เม.ย. 56
1 พ.ค. 56
60.
ประกวดราคางานจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ ร่องน้ำคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา
5 เม.ย. 56
11 เม.ย. 56
59.
ประกวดราคางานจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ ร่องน้ำควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
5 เม.ย. 56
11 เม.ย. 56
58.
ประกวดราคางานจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ แม่น้ำอิง จังหวัดเชียงราย
5 เม.ย. 56
11 เม.ย. 56
57.
ประกวดราคางานจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ แม่น้ำลาว จังหวัดเชียงราย่
5 เม.ย. 56
11 เม.ย. 56
56.
ประกวดราคางานจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ แม่น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
5 เม.ย. 56
11 เม.ย. 56
55.
ประกวดราคาการจัดซื้อวิทยุประจำที่ ขนาด 50 วัตต์ จำนวน 12 เครื่อง ครั้งที่ 2  
5 เม.ย. 56
11 เม.ย. 56
54.
ประกวดราคาการจ้างเหมาก่อสร้างศาลาพักผู้ดดยสารปละปรับปรุงโป๊ะเทียบเรือท่าเรือสะพานพระราม 7
5 เม.ย. 56
11 เม.ย. 56
53.
ประกวดราคาการจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.39 จำนวน 17 รายการ  
5 เม.ย. 56
11 เม.ย. 56
52.
ประกวดราคาการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
5 เม.ย. 56
11 เม.ย. 56
51.
ประกวดราคาการจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ย.1 เรือเจ้าท่า ย.101 และเรือเจ้าท่า ย.2 รวม 107 รายการ  
1 เม.ย. 56
4 เม.ย. 56
50.
ประกวดราคาการจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.45 และเรือเจ้าท่า 245 รวม 53 รายการ  
1 เม.ย. 56
4 เม.ย. 56
49.
ประกวดราคาการจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.29 และเรือเจ้าท่า 229 รวม 72 รายการ  
1 เม.ย. 56
4 เม.ย. 56
48.
ประกวดราคาการจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า 30 จำนวน 29 รายการ  
1 เม.ย. 56
4 เม.ย. 56
47.
ประกวดราคาการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่าเรือสาธารณะในภูมิภาคประจำปี 5 แห่ง
22 มี.ค. 56
26 มี.ค. 56
46.
ประกวดราคาการจ้างเหมาก่อสร้างท่าเทียบเรือบริเวณแหลมหิน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
22 มี.ค. 56
26 มี.ค. 56
45.
ประกวดราคาการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำป่าสัก บริเวณวัดตะโหนด ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
22 มี.ค. 56
26 มี.ค. 56
44.
ประกวดราคาการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำยม บริเวณเขตเทศบาลตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
22 มี.ค. 56
26 มี.ค. 56
43.
ประกวดราคาการจัดหาระบบสื่อสารเพื่อป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล (GMDSS) ประจำปีงบประมาณ 2556 (ครั้งที่ 2)  
18 มี.ค. 56
22 มี.ค. 56
42.
ประกวดราคาการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารทะเบียนเรือ กรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ 2556 (ครั้งที่ 2)  
11 มี.ค. 56
14 มี.ค. 56
41.
ประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำจืดจากทะเล จำนวน 2 เครื่อง  
11 มี.ค. 56
14 มี.ค. 56
40.
ประกวดราคาการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำยม บริเวณ วัดแพร่แสงเทียน หมู่ที่ 1 ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ C040
7 มี.ค. 56
11 มี.ค. 56
39.
ประกวดราคาการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณปากร่องน้ำคลองท่าเสม็ด ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร C039
7 มี.ค. 56
11 มี.ค. 56
38.
ประกวดราคาการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหมู่ 7 บ้านริมทะเล ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ C038
7 มี.ค. 56
11 มี.ค. 56
37.
ประกวดราคาการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนกันคลื่นร่องน้ำสงขลา จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2 C037
7 มี.ค. 56
11 มี.ค. 56
36.
ประกวดราคาการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัย 24 หน่วย ศจป.ชลบุรี C036
7 มี.ค. 56
11 มี.ค. 56
35.
ประกวดราคาการจัดซื้อวิทยุประจำที่ ขนาด 50 วัตต์ จำนวน 12 เครื่อง  
26 ก.พ. 56
1 มี.ค. 56
34.
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดระดับเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 30 ชุด  
26 ก.พ. 56
1 มี.ค. 56
33.
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภายในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
26 ก.พ. 56
1 มี.ค. 56
32.
ประกวดราคาการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำน่าน บริเวณบ้านพรหมพิราม เทศบาลตำลบพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
26 ก.พ. 56
1 มี.ค. 56
31.
ประกวดราคาการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำกลอง บริเวณเทศบาลเมืองราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
26 ก.พ. 56
1 มี.ค. 56
30.
ประกวดราคาการจัดหาระบบสื่อสารเพื่อป้องกันภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล (GMDSS) ประจำปีงบประมาณ 2556  
26 ก.พ. 56
1 มี.ค. 56
29
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า 306 จำนวน 24 รายการ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
19 ก.พ. 56
22 ก.พ. 56
28
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า 305 จำนวน 27 รายการ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
19 ก.พ. 56
22 ก.พ. 56
27
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า 304 จำนวน 4 รายการ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
19 ก.พ. 56
22 ก.พ. 56
26
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า 303 จำนวน 4 รายการ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
19 ก.พ. 56
22 ก.พ. 56
25
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า 301 จำนวน 78 รายการ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
19 ก.พ. 56
22 ก.พ. 56
24
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.401 จำนวน 30 รายการ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
19 ก.พ. 56
22 ก.พ. 56
23
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.17 และเรือเจ้าท่า 217 รวม 57 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
19 ก.พ. 56
22 ก.พ. 56
22
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.5 และเรือเจ้าท่า 25 รวม 35 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
19 ก.พ. 56
22 ก.พ. 56
21.
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือฝึกสาครวิสัย  
18 ก.พ. 56
21 ก.พ. 56
20.
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณกุโบว์ ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
18 ก.พ. 56
21 ก.พ. 56
19.
ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบท่อน้ำป้องกันอัคคีภัย ภายในหอพัก
13 ก.พ. 56
18 ก.พ. 56
18.
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณวัดเราะ ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
13 ก.พ. 56
18 ก.พ. 56
17.
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนกันทรายและคลื่นร่องน้ำปัตตานี จังหวัดปัตตานี
8 ก.พ. 56
13 ก.พ. 56
16.
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำน้อย บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8 ก.พ. 56
13 ก.พ. 56
15.
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนกันคลื่นร่องน้ำสงขลา จังหวัดสงขลา C015
31 ม.ค. 56
5 ก.พ. 56
14.
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเขื่อนป้องกันการกดเซาะชายฝั่งทะเล (บริเวณพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี) C014
31 ม.ค. 56
5 ก.พ. 56
13.
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงโป๊ะในแม่น้ำเจ้าพระยา 6 แห่ง
24 ม.ค. 56
29 ม.ค. 56
12.
ประกวดราคาจ้างเหมางานซ่อมแซมและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภายในกรมเจ้าท่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24 ม.ค. 56
29 ม.ค. 56
11.
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำลี้ ตำบลเหล่ายาวและตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24 ม.ค. 56
29 ม.ค. 56
10.
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่1 (บ้านท่าแห) ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24 ม.ค. 56
29 ม.ค. 56
9.
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่งพังคลองทราย บริเวณ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24 ม.ค. 56
29 ม.ค. 56
8.
การจ้างเหมาค่าซ่อมแซมและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างสำนักงานเจ้าท่าในภูมิภาค 2 รายการ (ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 3 (ตรัง) อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง)
23 ม.ค. 56
28 ม.ค. 56
7.
การจ้างเหมาซ่อมแซมโครงสร้างบางส่วนของสะพานข้ามคลองระหว่าง ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กับวัดบางนางเกรง
21 ม.ค. 56
24 ม.ค. 56
6.
การจ้างเหมาก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณบ้านหัวหาด ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี
21 ม.ค. 56
24 ม.ค. 56
5.
การจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ แขนยาวไม่น้อยกว่า 9 เมตร เครื่องยนต์ดีเซลกำลังไม่น้อยกว่า 164 แรงม้า จำนวน 2 คัน  
8 ม.ค. 56
11 ม.ค. 56
4.
การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารทะเบียนเรือ กรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ 2556  
8 ม.ค. 56
11 ม.ค. 56
3.
การซื้อเครื่องหยั่งน้ำความลึกชนิดมี 2 ความถี่ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 3 ชุด (ครั้งที่ 2)  
2 ม.ค. 56
7 ม.ค. 56
2.
ซื้ออะไหล่ปั๊มชุด ใช้กับเรือขุดหัวสว่าน ขนาดท่อส่งดิน 12 นิ้ว  
2 ม.ค. 56
7 ม.ค. 56
1.

การจ้างเหมาก่อสร้างหลักเทียบเรือสาครวิสัย

 
2 ม.ค. 56
7 ม.ค. 56

วันที่:15 มีนาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ