สรุปผลความพึงพอใจในบริการของห้องสมุด

 • ปี 2558
 • ตุลาคม 57 – มีนาคม 58 (รอบที่ 1)
 • เมษายน 58 – กันยายน 58 (รอบที่ 2)
 • ปี 2557
  • ตุลาคม 56 – มีนาคม 57 (รอบที่ 1)
  • เมษายน 57 – กันยายน 57 (รอบที่ 2)
 • ปี 2556
  • ตุลาคม 55 – มีนาคม 56 (รอบที่ 1)
  • เมษายน 56 – กันยายน 56 (รอบที่ 2)

วันที่:24 กรกฎาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ