ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานนำร่องศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ 24 ม.ค. 57
วันสิ้นสุดประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์  29 ม.ค. 57

ร่าง TOR
ร่าง ประกาศ
ร่าง เอกสาร
ราคา กลาง

วันที่:15 มีนาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ