ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาเสนอราคา งานจ้างเหมาก่อสร้างแท่นประดิษฐานอนุสาวรีย์พระยาวิสูตรสาครดิฐ

ตามประกาศที่ ลงวันที่ 13 พ.ย.56

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา

วันที่:19 มกราคม 2557

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ