ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาซื้อกล้องวัดระดับพร้อมอุปกรณ์ครบชุดจำนวน 4 ชุด

ตามประกาศที่ ลงวันที่ 13 พ.ย.56

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา

วันที่:19 มกราคม 2557

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ