ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทเะล

ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทเะล ร่องน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ 23 ธ.ค.56

ประกวดราคา

วันที่:19 มกราคม 2557

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ