ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำยม

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำยม บ้านวังหิน หมู่ 1 ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

วันที่ประกาศ 10 ม.ค. 57
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์ 17 ม.ค. 57

ร่าง TOR
ร่างประกาศ
ร่างเอกสาร
ราคากลาง

วันที่:19 มกราคม 2557

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ