ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ

ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ ลำน้ำกุดกุง จังหวัดยโสธร

วันที่ประกาศ 7 ม.ค. 57 
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์ 10 ม.ค. 57

ร่างประกาศ
ร่างเอกสาร
ร่าง TOR
ราคากลาง

วันที่:19 มกราคม 2557

เข้าชม:

Post View : 4

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ