ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังลำเซบก

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังลำเซบก หมู่ 1 และ หมู่ 9 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ประกาศ 2 ม.ค. 57
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์ 7 ม.ค. 57

ร่าง TOR
ร่างเอกสาร
ราคากลาง

วันที่:19 มกราคม 2557

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ