กรมเจ้าท่าจัดประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบปรับปรุงเขื่อนกันทรายและคลื่นร่องน้าปะนาเระ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 3/2557เรื่องกรมเจ้าท่าจัดประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบปรับปรุงเขื่อนกันทรายและคลื่นร่องน้าปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

กรมเจ้าท่า โดยสำนักวิศวกรรม จัดประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบปรับปรุงเขื่อนกันทรายและคลื่นร่องน้ำปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

หมายเหตุ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิศวกรรม สำนักวิศวกรรม กรมเจ้าท่า โทรศัพท์ :02-2343593

3/2557

วันที่:18 มกราคม 2557

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ