รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านอ่าวเคย หมู่ 5 ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

 

สำรวจออกแบบรายละเอียด บริเวณบ้านอ่าวเคย หมู่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง และศึกษาและจัดทำ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  

วันที่ 07/02/2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารยูริลิเวอร์ ภายในโรงเรียนบ้านสำนัก หมู่ 3 ตำบลม่วงกลวง

วันที่:18 มกราคม 2557

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ