อธิบดีและข้าราชการร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

เพื่อเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ณ ลานใต้อาคาร 2 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556

วันที่:16 มกราคม 2557

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Super User

แบบประเมินความพึงพอใจ