โครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่านเพื่อการเดินเรือ

กำหนดการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 งานสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียดโครงการก่อ สร้างเขื่อนยกระดับในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่านเพื่อการเดินเรือ
13/12/2556 เวลา 08.30 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่:28 พฤศจิกายน 2556

เข้าชม:

Post View : 6

ข้อมูลโดย: Marine Department

แบบประเมินความพึงพอใจ