กรมเจ้าท่า จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ : เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร”

กรมเจ้าท่า จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ : เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร” 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2233 1311-8 ต่อ 280, 285

วันที่:14 กันยายน 2556

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Super User

แบบประเมินความพึงพอใจ