โครงการศึกษาทบทวนและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลา แห่งที่ 2

โครงการศึกษาทบทวนและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลา แห่งที่ 2

วันที่ 14/01/2557 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

รายละเอียด

วันที่:22 มกราคม 2557

เข้าชม:

Post View : 7

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ