กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 2. นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปรานจีนบุรี จำนวน 200 ชุด และลงเรือพระราชทานฯ ไปมอบให้ถึงมือประชาชน จำนวน 300 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนวัดพิกุลวนาราม ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่:06 พฤศจิกายน 2556

เข้าชม:

Post View : 4

ข้อมูลโดย: Super User

แบบประเมินความพึงพอใจ