ประกาศผลการพิจารณาเอกสารส่วนที่ 1 งานสอบราคาจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ แบบ บ.53(ใบทะเบียนเรือไทย) จำนวน 10,000 เล่ม

ตามประกาศที่ ลงวันที่ 26 พ.ย.56

ประกาศผลการพิจารณาเอกสาร

วันที่:19 มกราคม 2557

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ