ไม่ได้รับความเป็นธรรม

ผมคิดว่า ฝ่ายกิจการนักเรียนคนใหม่ ใช้อำนาจที่มีในมือ ทำเกินกว่าเหตุ ใช้อารมณ์ตนเองเป็นที่ตั้ง โดยการตัดคะเเนนความประพฤตินักเรียน ทำให้นักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะรับทุนเพื่อเข้าทำงาน แต่โดนตัดโดยโดยมิชอบ เพราะนาย อภิสิทธิ์ อ้นรักษ์ ใช่อำนาจที่ตนมีโดยทางมิชอบ เช่น การเรียกนักเรียนมาลงโทษโดยให้วิดพื้นตั้งแต่เวลา20.00น.ถึงเวลา00.00น.เพื่อละเว้นการตัดคะแนนความประพฤติแต่ก็ยังตัดคะแนนความประพฤติ5 คะเเนน ซึ่งนดร.ได้เสียเวลาเพื่อมาโดนทำโทษ แต่ยังโดนลงโทษโดยไม่เหมาะสมผมคิดไม่ควรที่จะตัดแต้มในคดีที่ไม่สมควรแบบนี้ และยังมีอีกหลายเรื่องที่ตอนนี้ที่ยังเป็นปัญหา วอนกรมเจ้าท่าตรวจสอบโปรดรับคำร้องเรียนขอข้าพเจ้าไว้พิจรณา ขอบคุณครับ

วันที่:22 พฤศจิกายน 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ