โป๊ะเรือด่วนท่าช้าง

บริเวณโป๊ะเรือด่วนท่าช้างฝั่งมุ่งหน้าสาทร มีนักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวนมากมากเดินทางมาลงเรือนำเที่ยวเอกชน ส่งผลให้กีดขวางการขึ้นลงโป๊ะและเป็นอุปสรรคในการลงไปโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยา เป็นอย่างมาก และนักท่องเที่ยวรออยู่บนโป๊ะเรือมากเกินไป ผมเกรงว่าถ้าโป๊ะล่มจะเกิดโศกนาฎกรรมหมู่ ซึ่งส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวในระดับประเทศแน่นอน จึงใคร่ขอความกรุณาผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง. จัดระเบียบการขึ้นลงเรือของนักท่องเที่ยวดังกล่าวด้วย. จักเป็นพระคุณยิ่ง

วันที่:27 เมษายน 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ