โดนยึดทะเบียนเรือ โดยไม่แจ้งสาเหตุ

เนื่องด้วยส่วนตัวยึดอาชีพประมงทะเลเป็นหลักโดยทำเป็นเรือลอบปูม้า(โดยมีลอบประมาณ 3000)ในพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่เนื่องด้วยปลายเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2559 ได้มีการไปต่อทะเบียนเรือซึ่งจะมีการหมดอายุในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 ที่กรมเจ้าท่าของเกาะสมุย แต่ทางกรมเจ้าท่าไม่ได้ต่อทะเบียนเรือให้และยึดทะเบียนเรือ โดยมีการบอกว่าทางเราไม่ได้เข้าร่วมประชุม ซึ่งได้บอกว่าได้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้เรามาเข้าร่วมประชุมไปแล้ว แต่ทางเราก็ไม่ได้รับข่าวสารใดๆทั้งสิ้น แต่ได้ถ่ายเอกสารใบทะเบียนเรือไทยให้กลับมา และได้บอกทางเราว่าเราไม่มีสิทธื์ที่จะทำประมงต่อไป แต่เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 ทางเราจะไปเสียค่าทะเบียนพาณิชย์และภาษีลอบ แต่ทางพนักงานได้บอกว่าหมดเขตไปเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 และจะต้องมีทะเบียนเรือในการยื่นภาษีดังกล่าว ซึ่งทางเราหาไม่ได้โดนทางกรมเจ้าท่าของเกาะสมุยยึดทะเบียนเรือไปแล้ว ทั้งๆที่ทางเราก็ไม่ได้มีการทำอะไรผิด ซึ่งเรือก็เป็นเรือเก่าที่เคยมาการเสียภาษีต่างๆมาแล้ว ทางเราก็อยากที่จะทำให้ถูกต้องมากที่สุด แต่ในเมื่อการเสียภาษีต่างๆหมดเขตไปแล้ว แล้วเราจะทำอย่างไรได้บ้าง และจะสามารถรับรู้ข่าวสารได้จากทางไหน ต้องนี้คือต้องการทั้งต่ออายุทะเบียน และต้องการทะเบียนเรือคืน และต้องการเสียภาษีต่างๆให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง  อยากจะให้ทางกรมเจ้าท่าแต่ละเเห่งติดประกาศบริเวณที่มีชาวประมงอยู่ด้วย เพราะโดยส่วนใหญ่ชาวประมงไม่ได้ทราบข่าวสารที่แท้จริงและได้รับข่าวสารช้ากว่าที่ควรจะได้รับเพราะเป็นการเล่าผ่านกันปากต่อปาก
***หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

วันที่:13 พฤษภาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ