โครงการสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างโครงสร้างป้องกันตลิ่งพัง บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำยม และแม่น้ำน่าน ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ทำการ อบต.ปากแควอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ทำการ อบต.ปากแควอำเภอ เมือง จังหวัดสุโขทัย
วันที่ทำกิจกรรม 08/10/2556 เวลา 09.00 – 12.00 น.

วันที่:23 เมษายน 2557

เข้าชม:

Post View : 4

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ