โครงการศึกษาความเหมาะสม และสำรวจออกแบบ เพื่อก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณปากคลองเกลียว ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการศึกษาความเหมาะสม และสำรวจออกแบบ เพื่อก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณปากคลองเกลียว ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ณ ศาลาวัดปากคลองเกลียว ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.

วันที่:15 มีนาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ