โครงการวิถีฉลาดทำบุญเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคม เครือข่ายพุทธิกา เปิดรับสมัคร อาสาศิลปะเด็ก

 

โครงการวิถีฉลาดทำบุญเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคม เครือข่ายพุทธิกา 
เปิดรับสมัคร อาสาศิลปะเด็ก
เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
เขียนจดหมายแนะนำตัวตามรายละเอียดข้างล่าง
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยจะรับตามสำดับคิวการส่งจดหมายแนะนำตัว
ทั้งนี้กรุณาอ่านเงื่อนไขในการเข้าร่วมก่อนการตัดสินใจ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
อาสา 15 คน จัดกิจกรรมศิลปะให้กับเด็กป่วย “อาสาศิลปะเพื่อเด็กป่วย”
วัน-เวลาทำกิจกรรม วันจันทร์ และวันพุธ เวลา 09.00-15.00 น.
(เลือกวันใดวันหนึ่ง หรือทั้ง 2 วันตามสะดวก)
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  วันที่ 4 มีนาคม  – วันที่ 26 มิถุนายน 2562 (รวม 4 เดือน)
ปฐมนิเทศ วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
อบรม  วันเสาร์ที่ 16 – วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. 
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เดือนละ 1 ครั้ง 
คอร์สเสริมทักษะอาสาสมัคร 1 ครั้ง 
***อาสาสมัครจะต้องผ่านการปฐมนิเทศ และอบรมก่อนการปฏิบัติงาน***  
สนใจสมัคร เขียนจดหมายแนะนำตนเองประมาณ 1 หน้า A4
โดยมีหัวข้อ ดังนี้
– แนะนำตัว อายุ อาชีพ ที่อยู่ ฯลฯ ระบุอีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
– เล่าถึงสาเหตุหรือแรงบันดาลใจในการเป็นอาสาสมัคร “ศิลปะเด็กป่วย”
– ความเข้าใจต่อการเป็นอาสา
– มุมมองความเจ็บป่วยและความตาย
– เลือกวันที่ทำงานอาสา
โดยส่งมาที่ pornmongkol@gmail.com 
สอบถาม ศิริพร  ฉัตรหิรัญมงคล โทรศัพท์ 089-670-4059

โครงการวิถีฉลาดทำบุญเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคม เครือข่ายพุทธิกา 

เปิดรับสมัคร อาสาศิลปะเด็ก

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

เขียนจดหมายแนะนำตัวตามรายละเอียดข้างล่าง

ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยจะรับตามสำดับคิวการส่งจดหมายแนะนำตัว

ทั้งนี้กรุณาอ่านเงื่อนไขในการเข้าร่วมก่อนการตัดสินใจ 

 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

อาสา 15 คน จัดกิจกรรมศิลปะให้กับเด็กป่วย “อาสาศิลปะเพื่อเด็กป่วย”

วัน-เวลาทำกิจกรรม วันจันทร์ และวันพุธ เวลา 09.00-15.00 น.

(เลือกวันใดวันหนึ่ง หรือทั้ง 2 วันตามสะดวก)

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  วันที่ 4 มีนาคม  – วันที่ 26 มิถุนายน 2562 (รวม 4 เดือน)

ปฐมนิเทศ วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น.

อบรม  วันเสาร์ที่ 16 – วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เดือนละ 1 ครั้ง 

คอร์สเสริมทักษะอาสาสมัคร 1 ครั้ง 

 

***อาสาสมัครจะต้องผ่านการปฐมนิเทศ และอบรมก่อนการปฏิบัติงาน***  

 

สนใจสมัคร เขียนจดหมายแนะนำตนเองประมาณ 1 หน้า A4

โดยมีหัวข้อ ดังนี้

– แนะนำตัว อายุ อาชีพ ที่อยู่ ฯลฯ ระบุอีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

– เล่าถึงสาเหตุหรือแรงบันดาลใจในการเป็นอาสาสมัคร “ศิลปะเด็กป่วย”

– ความเข้าใจต่อการเป็นอาสา

– มุมมองความเจ็บป่วยและความตาย

– เลือกวันที่ทำงานอาสา

โดยส่งมาที่ pornmongkol@gmail.com 

สอบถาม ศิริพร ฉัตรหิรัญมงคล โทรศัพท์ 089-670-4059

ที่มา : เครือข่ายพุทธิกา

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ