โครงการพัฒนาระบบเพื่อตรวจพิสูจน์ตัวบุคคลของแรงงานภาคการประมง โดยเทคโนโลยี Biometrics ระยะที่ ๑ (42.18.30.14) โดยวิธีพิเศษ

วันที่:26 พฤษภาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ