โครงการพัฒนาทักษะสื่อสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ เรื่อง "การพัฒนาทักษะจากนักคิดสู่นักเขียน"

 

โครงการพัฒนาทักษะสื่อสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ
เรื่อง “การพัฒนาทักษะจากนักคิดสู่นักเขียน”
วันศุกร์ที่ 14 – วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
• เป็นสื่อมวลชนหรือภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกับ สสส.
• มีความสนใจที่จะได้รับการพัฒนาทักษะด้านการเป็น “นักคิด” และ “นักเขียน”
• มีความสนใจในการเขียน เพื่อนำเสนอหรือถ่ายข้อมูลเรื่องราวการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ สสส.
หมายเหตุ รับจำกัดจำนวน 20 ท่าน / การรับสมัครจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อได้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการครบตามจำนวนที่ระบุ
*** โปรดตอบกลับที่ E-mail : pr.news@hotmail.com หรือ ส่งแฟกซ์ได้ที่ โทรสาร 0 2582 1315 ***
ภายในวันที่ 11 กันยายน 2561
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณชลธิชา (ปุ้ม) โทร. 083 255 5752

โครงการพัฒนาทักษะสื่อสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ

เรื่อง “การพัฒนาทักษะจากนักคิดสู่นักเขียน”

วันศุกร์ที่ 14 – วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561

ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

  • เป็นสื่อมวลชนหรือภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกับ สสส.
  • มีความสนใจที่จะได้รับการพัฒนาทักษะด้านการเป็น “นักคิด” และ “นักเขียน”
  • มีความสนใจในการเขียน เพื่อนำเสนอหรือถ่ายข้อมูลเรื่องราวการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ สสส.

 

หมายเหตุ รับจำกัดจำนวน 20 ท่าน / การรับสมัครจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อได้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการครบตามจำนวนที่ระบุ

 

*** โปรดตอบกลับที่ E-mail : pr.news@hotmail.com หรือ ส่งแฟกซ์ได้ที่ โทรสาร 0 2582 1315 ***

ภายในวันที่ 11 กันยายน 2561

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณชลธิชา (ปุ้ม) โทร. 083 255 5752

 

 

 

 

 

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ