แม่น้ำปิงตื้นเขิน เกาะกลางแม่น้ำมีจำนวนมาก ช่วง อ.บ้านตาก-อ.เมืองตาก

จากที่ได้พบเห็นแม่น้ำปิง หากมองจากสะพานข้ามแม่น้ำปิง อ.บ้านตาก จะเห็นว่าแม่น้ำตื้นเขินมาก ทรายสูงกว่าเดิม และเกาะกลางแม่น้ำ ทั้งเกาะเล็กใหญ่ มีจำนวนมาก จนแม่น้ำแทบไม่สามารถไหลผ่านไปได้ อีกอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ช่วงตีนสะพานข้ามแม่น้ำปิง ฝั่งตากตก จะมีลานกิจกรรมอยู่และมีบันไดลงไปยังแม่น้ำได้ ซึ่งขณะนี้ บริเวณริมแม่น้ำไม่สามารถลงไปเล่นน้ำได้เหมือนแต่ก่อน เพราะมีดินและหญ้าขึ้นจนเป็นเกาะใหญ่ๆ

และตลอดช่วงสะพานข้าม มองเห็นหาดทรายที่สูงกว่าเดิมมาก เกาะเล็กใหญ่จำนวนมาก ซึ่งเมื่ออดีตบริเวณนี้น้ำจะลึกมากเป็นบางช่วง และเกาะกลางแม่น้ำจะมีไม่มาก

รบกวนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยปรับปรุงร่องน้ำแม่น้ำปิงให้กลับมามีความสวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นเมืองน่าอยู่ รวมทั้งแม่น้ำไหลผ่านได้สะดวก
**โดยเฉพาะบริเวณสะพานข้ามแม่น้าปิง อ.บ้านตาก, สะพานกิติขจร อ.เมืองตาก และสะพานอื่นๆ

ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

วันที่:31 พฤษภาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ