แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการข่าวสารจากสื่อออนไลน์ช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 (สัปดาห์ที่ 7)

 

โควิดระลอกสองจะมามั้ย…ฉันไม่รู้ เพื่อนฉันก็ไม่รู้ รู้แค่เราช่วยกันได้ ไม่ให้มันมา!!
เพียงคลิก >> https://bit.ly/3bfjd9w
เพื่อร่วมแบบสอบถาม เรื่อง 
“การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน” ครั้งที่ 7 (วันที่ 19 – 25 มิ.ย. 2563)
ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์การอนามัยโลก สำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ  
ทำเสร็จแล้ว ก็อย่าลืมแชร์ บอกเพื่อน และครอบครัว เพื่อช่วยกันสู้ให้ประเทศเราผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันค่ะ 
ติดตามผลสำรวจทั้งหมดได้ที่ >> www.อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ.com

โควิดระลอกสองจะมามั้ย…ฉันไม่รู้ เพื่อนฉันก็ไม่รู้ รู้แค่เราช่วยกันได้ ไม่ให้มันมา!!

 

เพียงคลิก >> https://bit.ly/3bfjd9w

 

เพื่อร่วมแบบสอบถาม เรื่อง 

“การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน” ครั้งที่ 7 (วันที่ 19 – 25 มิ.ย. 2563)

ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์การอนามัยโลก สำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ  

 

ทำเสร็จแล้ว ก็อย่าลืมแชร์ บอกเพื่อน และครอบครัว เพื่อช่วยกันสู้ให้ประเทศเราผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันค่ะ 

 

ติดตามผลสำรวจทั้งหมดได้ที่ >> www.อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ.com

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ