แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการกับข่าวสารจากสื่อออนไลน์ช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19

 

ผลการสำรวจพบว่า …วัยรุ่นแยกแยะข่าวเท็จเกี่ยวกับโควิด-19 ได้น้อยที่สุด!
ไม่ใช่ผู้สูงอายุอย่างที่เราเคยเข้าใจกัน
สละเวลาทำแบบสอบถามสักนิด เพื่อผลสำรวจที่แม่นยำมากขึ้น > bit.ly/TrueorFalseCOVID19
ก่อนแชร์ข่าวเกี่ยวกับโควิด-19 ทุกครั้งลองเช็กข้อมูลได้ที่ http://www.trueorfalse.ihppthaigov.net/ 
ร่วมตอบและส่งต่อแบบสอบถามนี้ให้คนรอบตัว เพื่อให้คนทุกวัยรู้เท่าทันข่าวปลอมเกี่ยวกับโควิด-19 โดยทุกการตอบแบบสอบถามจะเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค 5 บาท ไปยังองค์กรการกุศล

ผลการสำรวจพบว่า …วัยรุ่นแยกแยะข่าวเท็จเกี่ยวกับโควิด-19 ได้น้อยที่สุด!

ไม่ใช่ผู้สูงอายุอย่างที่เราเคยเข้าใจกัน

 

สละเวลาทำแบบสอบถามสักนิด เพื่อผลสำรวจที่แม่นยำมากขึ้น > bit.ly/TrueorFalseCOVID19

 

ก่อนแชร์ข่าวเกี่ยวกับโควิด-19 ทุกครั้งลองเช็กข้อมูลได้ที่ http://www.trueorfalse.ihppthaigov.net/ 

 

ร่วมตอบและส่งต่อแบบสอบถามนี้ให้คนรอบตัว เพื่อให้คนทุกวัยรู้เท่าทันข่าวปลอมเกี่ยวกับโควิด-19 โดยทุกการตอบแบบสอบถามจะเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค 5 บาท ไปยังองค์กรการกุศล

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ