เอาดินในแม่น้ำมาถมบริเวณริมตลิ่งของแม่น้ำ

เราสามารถขุดลอกแม่น้ำโดยเอาดินในแม่น้ำมาถมบริเวณริมตลิ่งของแม่น้ำ
(เป็นที่สาธารณะแม่น้ำ)ติดกับที่ดินของตนเองได้ไหมครับ
เนื่องจากน้ำในแม่น้ำตื้นเขินมาก

วันที่:30 ตุลาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin

แบบประเมินความพึงพอใจ