เอกสารสำหรับประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณ หมู่ 5 ตำบลท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่:23 เมษายน 2557

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ