เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562 การก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา ตามประกาศ สำนักงานเจ้าท่าภมิภาคสาขาพังงา ลงวันที่ 31 มกราคม 2562

วันที่:07 กุมภาพันธ์ 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ