เสวนาสาธารณะ มองโลก + เปลี่ยนโลกด้วยจิตวิทยาสังคม

 

เสวนาสาธารณะ 
“มองโลก + เปลี่ยนโลกด้วยจิตวิทยาสังคม” 
เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น.
ถ่ายทอดผ่าน live ทางเฟซบุ๊กเพจ bookscape / สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)
จัดโดย โครงการขับเคลื่อนความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและครอบครัว และการพัฒนาศักยภาพเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ร่วมกับสำนักพิมพ์ bookscape และแขนงวิชาจิตวิทยาสังคมพื้นฐานและประยุกต์ 
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อ ‘มนุษย์’ เป็นส่วนหนึ่งของสังคมขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า ‘โลก’ ‘จิตวิทยาสังคม’ จึงเป็นศาสตร์สำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจอิทธิพลของสังคมที่เชื่อมร้อยกับทุกการกระทำและความคิดของบุคคล 
สสส. ร่วมกับสำนักพิมพ์ bookscape และคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชวนเรียนรู้ ‘จิตวิทยาสังคม’ ในฐานะเครื่องมือในการ ‘มองโลก+เปลี่ยนโลก’ เพื่อขับเคลื่อนและสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในหลากหลายมิติ ทั้งการรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจทางสังคม การสร้างผู้นำความเปลี่ยนแปลง การทำงานด้านเด็กและเยาวชน การขับเคลื่อนประชาธิปไตย ตลอดจนการลดอคติและสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก ผ่านมุมมองของผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์การประยุกต์ใช้จิตวิทยาสังคมจากหลากหลายแวดวง
ร่วมสนทนาโดย
ทิชา ณ นคร
ผู้อำนวยการบ้านกาญจนาภิเษก
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี 
ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น
ดร.ทิพย์นภา หวนสุริยา
อาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาสังคมพื้นฐานและประยุกต์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และผู้แปลหนังสือ จิตวิทยาสังคม: ความรู้ฉบับพกพา
พรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์
ผู้ก่อตั้ง School of Changemakers
ปราบ เลาหะโรจนพันธ์
ที่ปรึกษาด้าน Communication Strategy โครงการ Rethink Thailand
ดำเนินรายการโดย
กรรณิการ์ กิจติเวชกุล
นักจัดรายการเช้าทันโลก FM 96.5 

เสวนาสาธารณะ 

“มองโลก + เปลี่ยนโลกด้วยจิตวิทยาสังคม” 

จัดโดย โครงการขับเคลื่อนความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและครอบครัว และการพัฒนาศักยภาพเยาวชน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ร่วมกับสำนักพิมพ์ bookscape และแขนงวิชาจิตวิทยาสังคมพื้นฐานและประยุกต์ 

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น.

ถ่ายทอดผ่าน live ทางเฟซบุ๊กเพจ bookscape / สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) 

 

          เมื่อ ‘มนุษย์’ เป็นส่วนหนึ่งของสังคมขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า ‘โลก’ ‘จิตวิทยาสังคม’ จึงเป็นศาสตร์สำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจอิทธิพลของสังคมที่เชื่อมร้อยกับทุกการกระทำและความคิดของบุคคล 

          สสส. ร่วมกับสำนักพิมพ์ bookscape และคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชวนเรียนรู้ ‘จิตวิทยาสังคม’ ในฐานะเครื่องมือในการ ‘มองโลก+เปลี่ยนโลก’ เพื่อขับเคลื่อนและสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในหลากหลายมิติ ทั้งการรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจทางสังคม การสร้างผู้นำความเปลี่ยนแปลง การทำงานด้านเด็กและเยาวชน การขับเคลื่อนประชาธิปไตย ตลอดจนการลดอคติและสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก ผ่านมุมมองของผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์การประยุกต์ใช้จิตวิทยาสังคมจากหลากหลายแวดวง

ร่วมสนทนาโดย

• ทิชา ณ นคร

ผู้อำนวยการบ้านกาญจนาภิเษก

• รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี 

ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น

• ดร.ทิพย์นภา หวนสุริยา

อาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาสังคมพื้นฐานและประยุกต์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

และผู้แปลหนังสือ จิตวิทยาสังคม: ความรู้ฉบับพกพา

• พรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์

ผู้ก่อตั้ง School of Changemakers

• ปราบ เลาหะโรจนพันธ์

ที่ปรึกษาด้าน Communication Strategy โครงการ Rethink Thailand

ดำเนินรายการโดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล นักจัดรายการเช้าทันโลก FM 96.5 

 

 

 

 

 

ที่มา : โครงการขับเคลื่อนความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและครอบครัว และการพัฒนาศักยภาพเยาวชน

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ