เลื่อนการประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติกา

วันที่:16 กรกฎาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 8

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ