เรื่อง เบอร์กลางกรม ไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลย

เรียนผู้ที่เกี่ยวข้อง

ดิฉันได้ทำการติดต่อ เบอร์ของกรมท่า 0-22331311-8 ตั้งแต่วันที่ 6-7 ธันวาคม 2559 ไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดรับสายเลยค่ะ จึงอยากทราบว่าเกิดเหตุขัดข้องอะไรหรือไม่ แล้วควรจะติดต่อเบอร์ไหนได้บ้างคะ

วันที่:07 ธันวาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ