เรือโดยสารไม่เพียงพอสำหรับผู้โดยสาร(ท่าวัดเทพลีลา)

ชม.เร่งด่วนตอนเช้า เรือโดยสารไม่เพียงพอสำหรับผู้โดยสารทำให้ผู้โดยสารหนาแน่นในท่าเรือ และทำให้เกิดการเดินทางมาทำงานล่าช้าจึงอยากให้ดำเนินการแก้ไข เพราะเป็นปัญหาสำหรับพนักงานออฟฟิต

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการแก้ไข

ขอบคุณค่ะ

วันที่:25 กันยายน 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ