เรือแสนแสบไม่ให้ยืนบนเรือแต่มีเรือไม่พอ

เนื่องจากมี “นโยบายฉุกเฉินที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า” จากผู้ให้บริการและผู้ให้บริการก็ไม่ได้มีความพร้อมในการดำเนินการตามนโยบายการไม่ให้ผู้โดยสารยืนบนเรือขณะโดยสาร ทำให้มีผู้โดยสารตกค้างจำนวนมากในท่าเรือหลัก
โปรดดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นระบบเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วยงานของท่าน

วันที่:15 มีนาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ