เรือแล่นเร็วและเสียงดัง

คลองบัว ตลิ่งชัน แล่นเร็ว ท่อเสียงดัง ไม่ปลอดภัย บางครั้งให้เด็กขับ
คนขับเรือควรมีใบขับขี่เหมื่อนคนขับรถยนต์

วันที่:12 มิถุนายน 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ