เรือหัวโทงข้ามฝาก สวนสาธารณะธารา จ.กระบี่

เนื่องจากมีผู้ประกอบการของเรือข้ามฝาก บริเวณสวนสาธารณะธารา จังหวัดกระบี่ ไม่ทำตามกฎหมายของกรมเจ้าท่า คือ บริเวณท่าเรือนี้มีผู้สัญจรไปมาจำนวนมากต่อวัน ทั้งนักท่องเที่ยว ทั้งนักเรียน และชาวบ้าน ซึ่งจากกรณีผู้ประกอบการเรือข้ามฝากดังกล่าว ได้บรรทุกคนเกินตามที่เจ้าท่ากำหนดทุกวัน ตามที่ทำทะเบียนเรือ กรมเจ้าท่าให้บรรทุกครั้งละ 8 คน แต่ทางผู้ประกอบการบรรทุก 15-20 คน จึงทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา และเรือบางลำยังไม่จดทะเบียนเรือตามที่กรมเจ้าท่ากำหนดด้วย ทางชาวบ้านเคยสอบถามและร้องเรียนกับทาง องค์การบริหารส่วนตำบล และท่านผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่เคยได้รับการตอบรับ และเคยร้องเรียนกับทางผู้ประกอบการแต่กลับถูกขู่ทำร้าย จึงขอให้กรมเจ้าท่า ลงมาจัดการและวางกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดและดำเนินตามกฎหมายด้วย

วันที่:24 สิงหาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ