เรือนำเที่ยวมากลับลำเรือกีดขวางการจราจร

เรือนำเที่ยวที่พานักท่องเที่ยวชาวจีน (ไม่ทราบชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ) ล่องมาตามคลองบางกอกน้อย มากลับลำเรือบริเวณท่าน้ำพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี ทำให้กีดขวางการจราจรทางน้ำของผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวบริษัทอื่น ซึ่งส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวที่จะเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี เป็นอย่างมาก

วันที่:15 กันยายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ