เรือท่องเที่ยว

วันศุกร์ที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๙ พนักงานขับเรือท่องเที่ยวธงฟ้า (เรือด่วนเจ้าพระยา) ลำที่ออกจากท่าพระอาทิตย์เวลา ๑๗.๐๐ น. มุ่งหน้าไปทางสาทร ขับเรือด้วยความไม่ระมัดระวัง ไม่คำนึงถึงความปลอดภัย/สวัสดิภาพของผู้โดยสาร ส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาถูกซัดกระเด็นเข้ามาในตัวเรือถูกผู้โดยสารทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยว ตลอดจนสัมภาระเปียกปอนไปทั้งตัว โชคดีที่โทรศัพท์/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกน้ำจนเกิดความเสียหาย หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่บนเรือไม่ได้แสดงความรับผิดชอบใดๆแม้แต่คำขอโทษ หรือกระดาษสำหรับเช็ดเนื้อตัวสักแผ่น

ทั้งนี้เหตุการณ์ลักษณะนี้ได้เกิดกับเรือด่วนเจ้าพระยาบ่อยครั้ง แต่ไม่สังเกตว่าทางบริษัทจะมีความรับผิดชอบ/มาตรการป้องกันใดๆ หากเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารจะถือเป็นภาระความรับผิดชอบของตัวผู้โดยสารเองหรือไม่

จึงขอเรียนแจ้งร้องเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณากวดขันและดำเนินการเพื่อรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้โดยสารไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินขึ้นได้

วันที่:23 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ