เรือคลองแสนแสบ

เรือที่วิ่งในคลองแสบแสน จะไม่ค่อยคล้องเชือกที่ท่าเจริญผล ไม่ว่าจะมาจากท่าโบ๊เบ๊นั้น ก็จะเก็บตังค์ผู้โดยสารที่ลงท่าโบ๊เบ๊ จะไม่มาคล้องเชือกเมื่อเรือเทียบท่า หากมาจากท่าหัวช้างก็จะไม่ค่อยคล้องเชือกเหมือนกัน ร้องเรียนไปยัง 1199 หรือบริษัท ฯ หลายครั้งแล้ว ก็ยังเป็นเหมือนเดิม รู้สึกว่าจะไม่ได้รับการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน แม้ท่าเจริญผลคนจะใช้บริการน้อย แต่หากเกิดอุบัติเหตุตกน้ำหรือกระโดดแล้วลื่นไถล ก็จะได้รับอันตรายเหมือนกัน แม้จะเป็นแต่ผู้โดยสารแค่คนเดียวก็ตาม อยากให้กรมเจ้าท่าจัดส่งเจ้าหน้าที่มาประจำท่านี้บ้าง แม้คนจะน้อยก็เกิดอุบัติเหตุได้นะ เพราะสังเกตุเห็นหลายครั้งแล้วว่า เมื่อมีเจ้าหน้าที่มาอยู่หรือเวลามีเจ้าหน้าที่มาเช็คสถิติ บริการดีขึ้น หากเก็บตั้งอีกฝั้งกราบเรือ ก็จะวิ่งมาคล้องเชือกให้ อย่าเป็นแค่ลิงหลอกเจ้า อยากให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบการเดินเรือทางน้ำนะ ปัจจุบันไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ดูกล้อง cctv บ้างหรือเปล่า

วันที่:08 มกราคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ