เรือคลองแสนแสบ วันที่15 มี.ค. 2560

วันนี้เรือให้บริการคลองแสนแสบ เริ่มมีการไม่ให้ผู้โดยสารยืน เพื่อความปลอดภัย
ปัญหาคือ
-ไม่ได้มีการแจ้งหรือประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้า วันนี้วันที่15มีค.2560 จึงเกิดเหตุการณ์นี้ ผู้โดยสารสะสมทุกท่า เกิดความเสียหาย ล่าช้าในการเดินทางของผู้โดยสาร ทั้งที่ออกมายืนรอเรือที่ท่าตั้งแต่06.45น.เรือเต็มมาจากต้นทาง(รอเรือจากท่าเรือราม53)
***กรุณาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆด้วย**เช่น สื่อสารทางโซเชียลก็ได้
แผนการให้บริการนี้ ใช้เฉพาะช่วงเช้า หรือทั้งวัน หรือบางวัน หรือ ทดลองใช้ เป็นเวลากี่วัน ช่วยแจ้งให้ทราบด้วยค่ะ จะได้วางแผนการเดินทางถูก

วันที่:15 มีนาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ